Iepazīsties ar MIRDZ interneta veikala noteikumiem

Mirdz_FSandijaVeiksa-181_edited.jpg
 

Distances līgums

Iepirkšanās kārtība interneta veikalā www.mirdzshop.lv tiek noteikta, balstoties uz LR 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA “MIRDZ”, Reģ Nr. 40203319630, juridiskā adrese: Saieta laukums 2, Madona, LV-4801, tālr. +371 26326981, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.


Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur mājas lapu www.mirdzshop.lv, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu. Pircējs var veikt apmaksu par preci, apmaksājot Pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto rēķinu, kas izveidots saskaņā ar pasūtījumu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pēc tam, kad Pircējs veic rēķina apmaksu, Pārdevējs sagatavo pasūtījumu un nodrošina preču piegādi Pircēja noteiktajā adresē 2 – 7 darba dienu laikā, piegādes laiku un veidu saskaņojot ar Pircēju.


Iespējamie piegādes veidi:

 • Izņemšana Rīgā, Dārziņos                               1-2 darba dienas          0,00 eiro

 • Piegāde caur pakomātu (DPD, Omniva)         2-5 darba dienas          3,00 eiro*

 • Piegāde ar kurjeru (DPD, Omniva)                 2-5 darba dienas          6,00 eiro*

 • Piegāde Rīgas robežās                                     1 darba dienas laika     10,00 eiro*


*Cena atkarīga no iegādāto preču daudzuma.


Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz e-pasta adresi: mirdz@mirdzshop.lv vai pa pastu uz adresi: Saieta laukums 2, Madona, LV-4801. Atteikuma vēstules veidlapu Pircējs var atrast interneta veikala mājas lapā un to lejupielādēt. Sūtot atteikuma vēstuli, klāt jāpievieno pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju (rēķins vai pavadzīme).


Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot Pārdevējam preci tā oriģinālajā iepakojumā un nebojātu. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.


Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

 • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

 • preces tiek atgrieztas neorģinālā iepakojumā vai tiek atgrieztas bojātas.


Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.


Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala publicētajā sadaļā Privātuma politika.

 

Privātuma politika

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar SIA “MIRDZ” mājas lapu un pakalpojumiem.


www.mirdzshop.lv interneta vietnes datu apstrādi veic SIA “MIRDZ”. Personas datu apstrādi SIA MIRDZ veic, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz mirdz@mirdzshop.lv.


Personas datu apstrādes mērķi ir:


 • reģistrēt un autorizēt klientus, lai sniegtu SIA MIRDZ pakalpojumus un informāciju, kurus klients ir pieprasījis;

 • apstrādāt klientu pasūtījumus un noformēt nepieciešamos dokumentus pasūtījuma izpildīšanai;

 • īstenot pēc iespējas ātru un efektīvu klientu atbalstu;

 • sazināties ar klientiem, lai nosūtītu, piemēram, informatīvus ziņojumus.


Personas datu aizsardzība:


 • SIA MIRDZ, lai noformētu pasūtījumus, no klientam lūdz šādus datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefons, adrese.

 • Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā tiek lūgts arī bankas konts uzkuru tiek veikta naudas atmaksa.

 • Ja klients ir pierakstījies www.mirdzshop.lv jaunumiem, tad saziņai ar klientu mēs izmantojam arī šo, klienta norādīto e-pasta adresi.  

 • SIA MIRDZ īsteno visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu klientu personīgos datus pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, nesankcionētu pieeju un datu atklāšanu.

 • Jūsu personas dati ir pieejami tikai SIA MIRDZ pilnvarotām personām.

 • Pienākums nodot trešajām personām klientu datus ir tikai likumā noteiktajos gadījumos. Tie var tikt izpausti valsts un pašvaldību amatpersonām, tikai tad, kad to pieprasa likums.

 • Klientu personas datus SIA MIRDZ glabā tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams pasūtījuma izpildei un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.


Jūsu personas datu tiesības

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:


 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.

 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.

 • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.

 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.

 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.

 • Citas tiesības saskaņā ar VDAR lasiet šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_lv

 

Autortiesības

Pilnībā visa tekstuālā informācija un grafiskie attēli (fotogrāfijas, video, ikonas u.c.), kas publicēti mājas lapā www.mirdzshop.lv, ir Pārdevēja (SIA „MIRDZ”) vai/un tās sadarbības partneru / piegādātāju īpašums.


Jebkuru mājas lapā www.mirdzshop.lv esošo materiālu un informācijas pārpublicēšana, izplatīšana, izmantošana citās interneta vai fiziskās vietnēs, kā arī jebkāda veida attēlošana, tai skaitā arī tulkotā variantā, ir atļauta tikai ar Pārdevēja (SIA „MIRDZ”) rakstisku atļauju. Ja vēlaties izmantot SIA MIRDZ informāciju vai materiālus, lūdzam rakstīt uz e-pastu: mirdz@mirdzshop.lv.